De oudercommissie van `t Kröppelke behartigt uw belangen. Over hoe deze commissie is samengesteld en functioneert, kunt u informatie krijgen bij de leiding.

 

Bij ons wordt ernaar gestreefd om een ontspannen contact te krijgen met u als ouders. Er wordt geprobeerd een gastvrije, vriendelijke en open sfeer te creëren door veel te vertellen over de gebeurtenissen in de groep. Ook door informatie te geven over het kind in de groep en informatie te vragen aan de ouders.
Wanneer u graag iets wilt bespreken met de leiding, kunt u dit doen bij het brengen of het ophalen.

Het is mogelijk dat u iets wilt bepreken dat meer tijd vergt of van persoonlijke aard is.

In dat geval kunt u en afspraak maken met een van de pedagogisch medewerkers.