Kinderdagverblijf `t Kröppelke is een kleinschalig dagverblijf met een huiselijke sfeer.

Een basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling is een gevoel van veiligheid en geborgenheid: het kind kan zich ontwikkelen wanneer het zich veilig, geborgen en vertrouwd voelt in zijn omgeving en in de relatie met zijn verzorgers. Daarom is het zo belangrijk om een huiselijke sfeer te creëren in het kinderdagverblijf.

 

We ontvangen per dagdeel maximaal 12 kinderen  in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar.

De kinderen verblijven in dezelfde ruimtes, waardoor een zogenaamde verticale groep ontstaat. Deze groep bootst het meest de gezinssituatie na.

Wij zijn werkzaam met 4 vaste pedagogisch medewerkers.

 

Ons dagverblijf voldoet aan de bepalingen van de zogenaamde geregistreerde kinderopvang waardoor de kinderopvangtoeslag, de vergoedingsregeling die via de belastingdienst wordt verstrekt, van toepassing is.

De overheid vergoedt u een gedeelte van de kosten van de kinderopvang. De hoogte van die kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van uw inkomen en van hoeveel kinderen uit hetzelfde gezin naar de kinderopvang gaan. Meer informatie betreffende toeslagen voor de kosten van de opvang vindt u op de website van de belastingdienst

Download hier het inspectierapport van de GGD van 2023.